Ristiäiset

Kasteessa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Kasteessa ihminen saa jotain, minkä vain Jumala voi hänelle lahjoittaa: uskon, armon ja siunauksen.

Kasteen tulee tapahtua kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai muualla sopimuksen mukaan. Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä kirkossa.

Ristiäiset Janakkalan seurakunnassa

Ristiäisistä sovitaan ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon. Kastetoimituksille on seurakunnassamme varattu sunnuntait. Tarvittaessa myös muista ajankohdista voidaan sopia.

Pappien työnjaossa on sovittu toimitusvuoroista.  Mikäli kasteen toimittajaksi toivotaan tiettyä pappia, voidaan seurakuntatoimistoon yhteydenoton jälkeen ottaa yhteyttä myös toivottuun pappiin.

Kastava pappi tapaa vanhemmat mielellään ennen ristiäisiä. Tällöin sovitaan kastetoimituksen yksityiskohdista. Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, joiden tulee olla rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja evankelisluterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä.

Tieto lapsen syntymästä tulee seurakuntatoimistoon, mistä lähetetään kotiin lomake "Lapsen tietojen ilmoittaminen" sekä ohjeet sen täytöstä. Täytetty lomake annetaan kastepapille tapaamisen yhteydessä. Ilmoituksen esitäytettyihin tietoihin ei saa tehdä korjauksia tai lisäyksiä. Mahdollisista virheistä pyydetään ilmoittamaan maistraattiin. 

Pastori Eija Tujula ja juuri kastettu tyttövauva.
Pastori Eija Tujula ja juuri kastettu tyttövauva.