Ristiäiset

Kasteessa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Kasteessa ihminen saa jotain, minkä vain Jumala voi hänelle lahjoittaa: uskon, armon ja siunauksen.

Kasteen tulee tapahtua kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai muualla sopimuksen mukaan. Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä kirkossa.

Ristiäiset Janakkalan seurakunnassa

Ristiäisistä sovitaan ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon. Kastetoimituksille on seurakunnassamme varattu sunnuntait. Tarvittaessa myös muista ajankohdista voidaan sopia.

Pappien työnjaossa on sovittu toimitusvuoroista.  Mikäli kasteen toimittajaksi toivotaan tiettyä pappia, voidaan seurakuntatoimistoon yhteydenoton jälkeen ottaa yhteyttä myös toivottuun pappiin.

Kastava pappi tapaa vanhemmat mielellään ennen ristiäisiä. Tällöin sovitaan kastetoimituksen yksityiskohdista. Kastettavalla tulee olla vähintään yksi kummi, joka on rippikoulun käynyt, konfirmoitu evankelisluterilaista uskoa tunnustava kirkon jäsen.

Lapsi kastetaan alle kolmen kuukauden ikäisenä ja merkitään kasteen rekisteröitymisen yhteydessä väestötietojärjestelmään. Mikäli aikaraja syystä tai toisesta ylittyy, ottakaa yhteyttä seurakuntatoimistoon ja Tampereen aluekeskusrekisteriin puh. 03 2190 222 arkisin kello 9–15.

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Pastori Petra Ryynänen kastamassa vauvaa.
Pastori Petra Ryynänen kastamassa vauvaa.

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät