Janakkalan hautausmailla uusi hoitosuunnitelma

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.2.2024 hautausmaiden hoitosuunnitelman. Suunnitelma sisältää Janakkalan hautausmaan ja Tervakosken sankarihautausmaan.

Hautausmaiden hoitosuunnitelma täydentää hautausmaan käyttösuunnitelmaa ja antaa hautainhoidosta ja hauta-alueiden hoitamisesta täydentäviä ohjeita. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti hautaustoimen toimintaa ohjaavat kuitenkin ensisijaisesti hautaustoimen ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma sekä hautausmaan kaava.

Hautausmaan hoitosuunnitelmasta säädetään Kirkkojärjestyksen (657/2023) 3 luvun 58 §:ssä. Hautausmaan hoitosuunnitelma auttaa selkeyttämään seurakunnan ja omaisten hoidon vastuualueita. Suunnitelmassa määritellään seurakunnalle kuuluva hautausmaiden perushoito ja esitetään hautausmaiden vuosittaiset hoitotoimenpiteet sekä pidemmällä aikavälillä toteutettavat kunnostustyöt. Hoitosuunnitelmalla pyritään takaamaan hautausmaiden arvokkuuden säilyminen, viihtyisyys ja turvallisuus. 

Hautaustoimen vastuulle on hoitosuunnitelmassa määritelty hautausmaan kulkuväylien ja pysäköintialueiden hoito sekä talvikunnossapito, yleisten alueiden kasvillisuuden hoito (mm. nurmikko, perenna- ja pensasalueet sekä puut), yhteisten muistelupaikkojen ja sankarihautojen hoito sekä seurakunnille palautuneiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoito. Lisäksi hautaustoimen vastuulle on määritelty hautausmaarakenteiden ja -kalusteiden hoito (portit, aidat, muurit, penkit, valaistus, pyörätelineet, opasteet, hulevesijärjestelmät, kameravalvonta- ja kasteluvesijärjestelmät) sekä hautausmaiden puhtaanapito ja jätehuolto.

Kirkkolain mukaan hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvon mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm. yksittäisen haudan hoitoa muistomerkkeineen sekä kukille varattua aluetta ja muistelupaikalle tuotuja muistoesineitä. Reunakivellisellä haudalla omaisen vastuulla on hoitaa myös reunakivien rajaama alue. Yhteismuistelupaikoille tuotujen yksittäisten kukkien, koriste-esineiden ja lyhtyjen hoidosta vastaavat omaiset. Hautaustoimi vastaa yhteismuistelupaikkojen yleisilmeestä.

Pääset tutustumaan hoitosuunnitelmaan täällä. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Ota yhteyttä

seurakuntapuutarhuri

Yhteydenotot virka-aikana ma-to klo 8-15, pe klo 8-13.30.