Hautamuistomerkkiohjeistus 

Muistomerkkiohje on vahvistettu kirkkoneuvostossa 19.12.2023. Ohje astuu voimaan 1.1.2024.

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §)

Hautaustoimen ohjesääntö 10 §: ”Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Muusta muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakunnalla ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.”

Muistomerkkiä ei voi toimittaa haudalle ennen seurakunnan hyväksymispäätöstä. Seurakunnalla on oikeus poistaa haudalta vastoin muistomerkkiohjetta tai hautaustoimen ohjesääntöä asennetut hautamuistomerkit. Tarvittaessa seurakunta veloittaa työstä hautaoikeuden haltijaa tai muistomerkin toimittanutta tahoa. Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen seurakuntapuutarhurin kanssa.

Materiaalit

Hautamuistomerkin valmistusmateriaali voi olla kivi, puu tai metalli, tai muu seurakunnalla hyväksytetty materiaali.

Mitat

Muistomerkin koosta annetuilla ohjeilla pyritään siihen, että muistomerkit sopisivat paitsi toisiinsa, myös ympäristöön. Muistomerkin on mahduttava kokonaisuudessaan haudalle. Alla ilmoitetut mitat ovat taulukivien maksimimittoja kyseisille hautapaikoille.

Osastot 1-19, (arkkuhautapaikan leveys 100 cm)

yksi hautapaikka (1 m leveä) 70 cm 20 cm
kaksi hautapaikkaa (2 m leveä) 140 cm 20 cm

 

Hautamuistomerkin on korkeudeltaan sovittava sijaintiympäristönsä yleisilmeeseen.

 

Osastot 20-25, (arkkuhautapaikan leveys 120 cm)

yksi hautapaikka (1,2 m leveä) 80 cm 20 cm
kaksi hautapaikkaa (2,4 m leveä) 150 cm 20 cm

 

Hautamuistomerkin on korkeudeltaan sovittava sijaintiympäristönsä yleisilmeeseen

 

Osasto 70, uurnahautaoasto (uurnahautapaikan leveys 100 cm)

yksi hautapaikka (1 m leveä) 50 cm 50 cm 15 cm

 

 

Teksti ja koristelu

Kirjainten kokoa ei ole määritelty. Jos käytetään metallikirjaimia, ne on kiinnitettävä tapeilla muistomerkkiin. Mahdollisten koristeaiheiden tulisi olla sopusoinnussa kristillisen hautausmaaperinteen kanssa. Koristeet suositellaan sijoitettavaksi, niin että ne eivät ylitä muistomerkin ulkoreunoja. Seurakunta ei vastaa irtokoristeista.                                           

Osastojen 1,2,3,10 ja 11 muistomerkkiohje: Muistomerkkeihin voidaan lisätä nimiä. Kivi voidaan hioa ja järjestellä nimet uudelleen, kunhan tekstityyppi pysyy samana. Muistomerkkien yleisilme tulee säilyä.

Aluskivi

Aluskivi on perustettava tiivistetylle hiekalle/soralle (hiekkaa/soraa saatavilla hautausmaalla). Aluskiven suurin sallittu leveys on muistomerkin leveys + 15 cm ja vahvuus kaksi kertaa muistomerkin vahvuus. Kukka-aukolliset aluskivet eivät siten ole sallittuja. Aluskiven paksuudesta (¾) kolmeneljäsosaa pitää olla maan alla. Suosittelemme useamman hautapaikan haudalle yhtenäistä pohjakiveä. Pohjakiven ja hautakiven väliin asennettavat kiilapalat pitää olla tapitettu tai kiilapalan pitää olla yhtä leveä kuin hautakiven. Kukkapesän reunustaminen kivellä tai muuten on kielletty.

Reunakivet ja aidat

Haudan reunustaminen aidalla, reunakivillä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli. Hautaustoimella on oikeus poistaa tai määrätä poistettavaksi haudalta asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Hautamuistomerkin siirto hautausta varten

Haudalla olevan muistomerkin ja sen aluskiven siirrosta vastaavat omaiset ennen haudan kaivamista. Seurakunta ei myöskään asenna aluskiveä eikä muistomerkkiä takaisin haudalle.

Hautamuistomerkin asennus ja muut työt

Hautamuistomerkki voidaan asentaa sulan maan aikaan vasta, kun hauta on peitetty ja pintamaa tiivistetty. Talviaikaisten hautojen tiivistys tehdään keväällä roudan sulettua. Muistomerkkejä voi toimittaa hautausmaalle 1.6.-1.11. välisenä aikana.

Muistomerkin on oltava hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty, eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin asennustyö vaatii. Muistomerkki pitää asentaa tukevasti niin, että siitä ei aiheudu kaatumisen vaaraa haudalla kävijöille tai työntekijöille. Hautakivi, jonka korkeus ylittää 70 cm, on tapitettava.

Asennustyön suorittajan on varmistettava, että muistomerkki tulee haudalle oikeaan kohtaan. Väärin asennetut muistomerkit on viipymättä siirrettävä oikealle paikalleen.

Asennustyön päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Seurakunnalle jääneet siistimistyöt ja mahdolliset vahingot veloitetaan niiden aiheuttajalta.

Muistomerkin kunnossapito

Hautaoikeuden haltija vastaa muistomerkin kunnossapidosta. Tärkein kunnossapitovelvollisuuteen kuuluva asia on huolehtia, että muistomerkki ei pääse kallistumaan. Oikaisun voi tehdä itse tai antaa kiviliikkeen tehtäväksi. Oikaisua ei saa tehdä asentamalla aluskiven ja hautakiven väliin materiaalia tai esineitä, vaan korjaus on tehtävä oikaisemalla aluskivi.

Mikäli hautakivi on kallistunut vinoon siten, että se voi kaatua tai aiheuttaa tapaturman, on hautausmaan ylläpitäjällä oikeus vaaran välttämiseksi kääntää kivi poikittain pohjakiveen nähden tai kaataa kivi hallitusti maahan.             

Muistomerkin poistaminen haudalta

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki. Jos muistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 14 §)

Osastojen 1, 2, 3,10 ja 11 muistomerkit pidetään hautapaikalla riippumatta hallintaoikeudesta niin kauan kuin ne ovat turvallisesti pystyssä.