Hautajaiset

Läheinen ihminen on kutsuttu luotanne. Janakkalan seurakunta haluaa olla surussanne rinnallanne ja antaa tukeaan.

Yleistä tietoa hautauksesta ja hautapaikasta, ennen hautajaisia hoidettavista asioista, vainajan siunaamisesta, muistotilaisuudesta sekä omaisen tunteisiin ja surutyöhön liittyvistä asioista löydät sivun oikean reunan linkeistä. Linkeissä on myös ajatuksia siitä, kuinka lapsi kohtaa kuoleman ja mistä saa apua oman lapsen kuoleman jälkeen.

 

Vainajan siunaaminen Janakkalan seurakunnassa

 

Siunausaika ja hautapaikka

Siunausaika varataan seurakuntatoimistosta. Janakkalan seurakunnassa pappien työnjaossa on sovittu toimitusvuoroista. Mikäli siunaamisen toimittajaksi toivotaan tiettyä pappia, voidaan seurakuntatoimistoon yhteydenoton jälkeen ottaa yhteyttä myös toivottuun pappiin.

Omaisten tulee toimittaa hautauslupa siihen seurakuntaan, johon arkku tai uurna haudataan. Hautapaikka varataan hautausmaan toimistosta, Tarinmaan seurakuntatalolta. Hautapaikka-asioita hoitava seurakuntapuutarhuri Piia Suonpää on tavattavissa arkisin virka-aikana. Tapaamisaika on hyvä sopia etukäteen puhelimitse.

Janakkalalaisille, joilla on rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus, hautapaikka on maksuton 25 vuotta. Myöskään hautausmaksuja ei peritä. Etuun ei kuulu haudan hoito. Haudan hoidosta sovitaan seurakuntatoimistossa.

Siunaus kirkossa tai haudalla

Kirkossa siunattaessa kantajat kokoontuvat ruumishuoneelle viimeistään 15 minuuttia ennen siunausta. Muu saattoväki asettuu paikoilleen kirkon etuosaan. Kellojen alkaessa soida vainaja tuodaan kirkkoon alttarin eteen, jossa pappi toimittaa siunauksen. Vainajan kuljettamiseen suositellaan saattovaunujen käyttöä.

Kirkossa tapahtuvan siunauksen ajaksi arkku on mahdollista peittää kauniilla tekstiilillä, arkkupeitteellä. Sen käyttämisestä sovitaan siunaavan papin kanssa. Lisätietoja sen käyttämisestä antavat vahtimestarit.

Siunaustoimitukseen musiikkiin kuuluu normaalisti kaksi virttä, jotka siunaava pappi valitsee yhdessä omaisten kanssa. Mikäli toivotaan muuta musiikkia virsien ja alku- ja loppumusiikin lisäksi, on siitä tarpeellista neuvotella kanttorin kanssa hyvissä ajoin ennen siunauspäivää.

Lämpimänä vuodenaikana ja mikäli sääolosuhteet sallivat, siunaus voidaan toimittaa myös haudalla. Tässäkin tapauksessa siunausaika ja -paikka sovitaan seurakuntatoimistossa. Hautajaisväki kokoontuu ruumishuoneen eteen, jossa veisataan virsi ennen kuin lähdetään hautaussaattona haudalle. Vainajan kuljettamiseen suositellaan saattovaunujen käyttöä.

Kukkien laskeminen

Kukat voidaan laskea kirkossa tai haudalla. Riittävän toimitusajan varaamiseksi on asiasta sovittava ennakkoon seurakuntatoimistossa. Mikäli kukat on laskettu kirkossa, kukitetaan hautakumpu ilman muistosanoja. Lopuksi voidaan veisata virsi. Kukkalaitteista on hyvä poistaa säilytettävät muistokortit mahdollisimman pian. Seurakunta poistaa haudoilla olevat kukkalaitteet aikaisintaan kahden viikon kuluttua hautauksesta.

Muistotilaisuudet

Muistotilaisuuksiin voidaan käyttää seurakunnan tiloja, joita ovat Tarinmaan seurakuntatalo (n. 60 hlöä), Turengin seurakuntakeskus (n. 100 hlöä) ja Tervakosken seurakuntakeskus (n. 80+40 hlöä). Tilat varataan seurakuntatoimistosta ja niiden käytöstä seurakunta perii kirkkoneuvoston vahvistaman käyttökorvauksen. Janakkalan seurakunnan jäsenen muistotilaisuudesta ei peritä maksua. Siunauksen toimittaja ja kanttori osallistuvat muistotilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan, omaisten niin toivoessa.

Seurakunnan tiloissa on mahdollista liputtaa muistotilaisuuksien ja muidenkin perhejuhlien  yhteydessä. Omaisten tulee itse hoitaa liputus ja sopia siitä erikseen vahtimestarin kanssa.

Hautajaisten jälkeen

Hautausta seuraavana sunnuntaina Janakkalan Pyhän Laurin kirkossa luetaan jumalanpalveluksen yhteydessä vainajan nimi, omaisten niin halutessa. Edellytyksenä lukemiselle on, että vainaja on kuollessaan ollut evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Halutessaan omaiset voivat seisoa vainajan nimeä luettaessa ja sitä seuraavan rukouksen ajan. Pyhäinpäivän iltana pidetään Pyhän Laurin kirkossa iltajumalanpalvelus, jonka yhteydessä luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen siunattujen Janakkalan seurakunnan jäsenten nimet. Muualle haudatun vainajan nimen lukemiseksi sunnuntaina tai Pyhäinpäivän iltana Pyhän Laurin kirkossa tulee omaisten sopia ajankohta seurakuntatoimistossa.

Hautamuistomerkki voidaan asentaa sen jälkeen, kun haudan pintamaa on tiivistetty. Talviaikaisten hautausten hautapaikkojen tiivistys tehdään keväällä, kun routa on sulanut. Seurakunta kunnostaa haudan, kun hautamuistomerkki on asennettu paikalleen. Seurakunta asettaa uudelle hautapaikalle valkoisen puuristin, joka poistetaan omaisten hankkiman hautamuistomerkin asennuksen yhteydessä.

 

Hautaukseen ja hautapaikkaan sekä haudan hoitoon liittyvät kustannukset seurakunnan osalta löytyvät täältä.

Läheisensä menettäneille järjestetään sururyhmiä, joista voit lukea lisää täältä.

Tervetuloa sururyhmään, jossa yhdessä toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa voit kerätä voimia elämässä eteenpäin. Olet kohdannut elämässäsi suuren surun, kun olet menettänyt läheisesi. Menetyksestä voi olla kulunut jo pitemmän aikaa tai se voi olla juuri tapahtunut.

Seurakunnan omia suruadresseja voi ostaa Turengin seurakuntakeskuksesta ja Ilonasta, jonka osoite on Keskuskuja 3, Turenki.
Pastori Tarmo Halttunen siunaa vainajaa Pyhän Laurin kirkossa.
Pastori Tarmo Halttunen siunaa vainajaa Pyhän Laurin kirkossa.