Janakkalan seurakunnan ja kunnan yhteistyö varhaiskasvatuksessa

Seurakunnan ja kunnan hyvällä yhteistyöllä on pitkät perinteet Janakkalassa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja tarjoaa seurakunnille yhteistyömahdollisuuksia kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö perustuu yhteiselle kasvatustehtävälle, jossa tuetaan lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää. 

Kirkkohallitus on laatinut Kumppanuuden korit -ohjeistuksen, jonka aiheena on seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina. Koreihin sisältyvät periaatteet perustuvat opetushallituksen ohjeistukseen. Yhdessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan (Vasu) kanssa tarkasteltuna ne säätelevät monipuolisen yhteistyön muotoja ja luonnetta.

Kumppanuuden korit netissä: https://koulujakirkko.evl.fi/wp-content/uploads/2019/06/KH_4koria_2019_FIN_www.pdf  

Janakkalan seurakunta on yhtenä toimijana toteuttamassa Janakkalan kunnan kanssa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta seurakuntatuokioiden muodossa. Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää ja tarkoitettu kaikille ryhmässä oleville lapsille.

Janakkalassa on laadittu yhteistyötä koskeva sopimus, joka koskee yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Varhaiskasvatuksen yhteistyöstä sovitaan tarkemmin vuosittaisessa kunnan varhaiskasvatuksen ja seurakunnan varhaiskasvatuksen yhteistyöpalaverissa.

Yhteistyöpalaverissa on sovittu seuraavista yhteistyön muodoista:

  • Kaikki päiväkotiryhmät ja perhepäivähoitajat kutsutaan vuosittain pääsiäis- ja joulukirkkoon. (KORI III Uskonnollinen tilaisuus)
  • Jokainen päiväkoti ja perhepäivähoitajat voivat tilata teemallisia seurakuntatuokioita ryhmilleen. Tällä hetkellä tarjolla on kirkkotilaan suunniteltu Hiiren Hengähdyshetki ja pihatiloissa toteutettava Mini-Vaellus. (katsomuskasvatusta KORI I Yleissivistävä opetus)
  • Erikseen on sovittavissa myös esioppilaille suunnattu kirkkoseikkailu Pyhän Laurin kirkossa keväällä. (katsomuskasvatusta, KORI I Yleissivistävä opetus)
  • Surun tai kriisin koskettaessa on seurakunnalta saatavissa myös suruhartaus ja hengellistä keskusteluapua. Lainattavissa on myös Suru-salkku – Materiaalia surun kohdatessa.

Katsomuskasvatukselliset seurakuntatuokiot päiväkodeille

Jokainen päiväkotiryhmä voi varata yhden toimintatuokion toteutettavaksi toimintavuoden aikana:

Hiiren hengähdystauko

Hiiri Hippiäinen on perin vikkelä kaveri, jonka on välillä todella vaikea rauhoittua. Hän on kuitenkin huomannut, että hetken hengähdys tekee keholle ja mielelle hyvää. Hiiri Hippiäisen matkassa pääset aistimaan kirkkotilaa monin tavoin ja rentoutumaan hetkeksi. Tuokio on suunniteltu kirkkotilaan. Soveltuu kaikenikäisille.

Mini-Vaellus

Mini-Vaellus suuntaa luontoon. Kautta aikain ihmiset ovat kulkeneet, etsineet ja ihastelleet paikkoja, jotka tuntuvat pyhiltä. Mini-Vaellus kannustaa lapsia ja aikuisia ihmettelemään lähiluontoa ja uteliaasti etsimään merkityksellisiä asioita yhdessä. Tuokio toteutetaan päiväkodin läheisyydessä tai tarvittaessa erikseen sovitulla paikalla. Soveltuu kolmevuotiaasta ylöspäin.

Varaa seurakuntatuokio päiväkodillesi ilmoittautumislomakkeen kautta.

Lisätietoja: lapsityönohjaaja Sirpa Heikalta, yhteystiedot alla.