Hautausmaan kartta
Osastolla 4 on Karjalaan jääneiden ja osastolla 7 vuonna 1918 vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkki.