Haudan hallinta-aika

Haudan hallinta-aika on 25 vuotta. Aikaisemmin on haudan voinut lunastaa 30, 50 vuodeksi tai ainaishaudaksi. Ainaishauta pysyy omaisten hallinnassa ilman uusia lunastusmaksuja niin kauan, kuin omaiset haluavat ja hautaa hoidetaan. Muilla haudoilla tulee hallinta-ajan jatkaminen jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Jos seurakunta hoitaa hautaa, haudan hallinta-ajan on ulotuttava vähintään yhtä kauas kuin haudan hoitosopimus.

Hallinta-ajan jatkamiseen ei tarvita erityistä hakemusta. Seurakunnan tiedottaessa päättyneestä hallinta-ajasta, hautaoikeuden haltijan yhteydenotto seurakuntaan ja asiasta sopiminen riittää.

Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan kirjeellä, jos haltijan osoitetiedot ovat seurakunnalla. Samassa kirjeessä tulee mukana myös hallinta-ajan pidennystarjous. Osoitetietojen puuttuessa haudalle asetetaan tiedote, jolla omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä.

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltijat allekirjoittavat erillisen kaavakkeen, jolla hauta ja mahdollisesti myös hautakivi luovutetaan seurakunnalle.

Hallinta-ajan jatko on vähintään viisi vuotta, kuitenkin enintään 25 vuotta. Maksu määräytyy hautapaikkahinnaston mukaan.

Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.