Bolivia - syrjittyjen lasten koulutuksen tukeminen

Nimikkolähetti Katja Tynkkynen toimii kummiyhdyshenkilönä ja koordinoi yhdessä Bolivian evankelisluterilaisen kirkon kanssa syrjittyjen lasten koulutuksen tukemista.

Boliviassa lasten ja nuorten oikeuksia heikentää väkivalta, köyhyys, koulutuksen ja työpaikkojen puute, syrjintä ja eriarvoisuus. Kadulla asuvia, kerjäämällä ja prostituutiolla itseään elättäviä lapsia on tuhansia. Syrjäytyneisyys koskettaa eniten nuoria alkuperäiskansojen tyttöjä. 

Vammaisia henkilöitä pidetään Bolivian yhteiskunnassa taakkana ja häpeänä. Kouluilla ei ole valmiutta ottaa heitä luokkiin tarvittavien opetusohjelmien ja infrastruktuurin puutteessa.

Suomen Lähetysseura:

Tasa-arvoistamme työllämme syrjäytymisvaarassa olevien alkuperäiskansojen lasten, nuorten ja vammaisten mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Kun he saavat laadukasta opetusta ja suorittavat koulun loppuun, he voivat elää hyvää elämää, joka perustuu naisten, lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen.

Työmme 2021

Yhdessä Bolivian evankelisluterilaisen kirkon kanssa:

 • Mahdollistamme syrjäytymisvaarassa oleville vähävaraisten perheiden lapsille koulunkäynnin.
 • Ylläpidämme tyttöjen tukikeskusta, jossa järjestetään tukiopetusta, työpajoja ja kristillistä kasvatusta.
 • Hankimme vammaisille lapsille apuvälineitä ja tukiopetusta. 
 • Järjestämme vanhemmille ja opettajille koulutusta koulunkäynnin tärkeydestä  ja vammaisten lasten erityistarpeista. 
 • Tuemme kirkon lastensuojeluohjeistuksen laatimista. Teemme vaikuttamistyötä opetusviranomaisiin päin vammaisten oikeuksien toteutumiseksi.

Tuloksia 2020

 • 513 lasta sai tukea koulunkäyntiin, näistä 395 oli tyttöjä 
 • 2 070 perheenjäsentä hyötyi toiminnasta välillisesti

Katja Tynkkysen esittely

Katja on hankehallinnon ja viestinnän asiantuntija.

 ”Iloitsen päästessäni tekemään työtä, jossa voin omalla pienellä panoksellani olla mukana edistämässä oikeudenmukaisen rauhan rakentamista sekä ihmisoikeuksien toteutumista.  Lasten oikeudet ovat minulle sydämen asia. Kummiyhdyshenkilönä saan olla mukana ehkäisemässä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Tiedottajana pääsen kertomaan maiden tilanteista sekä työmme tuloksista alueella.  Olen äärimmäisen kiitollinen kaikesta tuesta ja rukouksista Bolivian, Kolumbian ja Venezuelan hyväksi."

Työtehtävät:

 • Työalueen  (Kolumbia, Bolivia ja Venezuela) tiedotustyön suunnittelu, koordinointi ja toteutus.
 • Lähetysseuran kummityön vahvistaminen:
  • Suunnittelu, seuranta ja arviointi yhdessä paikallisten kumppanien kanssa.
  • Edistymisestä ja tuloksista raportointi.
  • Yhteyshenkilönä toimiminen kummien sekä kummilasten ja -ryhmien välillä.

Opinnot: Yhteiskuntatieteiden maisteri. Kansainvälinen politiikka: rauhan- ja konfliktintutkimus. Sivuaineena kehitysmaatutkimus, viestintä sekä kieli- ja käännösopinnot.

Aikaisempi työkokemus: Järjestö- ja edustustotyö, viimeisimpänä venäläisten kansalaisjärjestöjen ja Venäjän ihmisoikeuskysymysten parissa.

Katjalle on tärkeää: Luonnossa liikkuminen ja retkeily, musiikki, matkustelu maa- ja meriteitse

Katjan tervehdys Janakkalaan

”Iloitsen kovasti siitä, että olette Janakkalan seurakunnassa valinneet minut nimikkolähetiksenne ja haluatte tukea työtäni – suuri kiitos siitä! Ilahduttavaa kuulla, että olette pitkän linjan lähetystyön tukijoita ja esirukoilijoita. Olemme tosiaan lokakuussa lähdössä puolisoni Antin ja lapsemme Pietarin (4v) kanssa ensin Kolumbiaan ja sitten Boliviaan, johon tulemme asettumaan. Lähdimme alun perin Kolumbiaan kaksi vuotta sitten, mutta koronatilanteen pahentuessa Lähetysseuran evakuoi meidät Suomeen maaliskuussa 2020, ja olen siitä asti työskennellyt Suomesta käsin. Nyt odotamme innolla paluuta työalueelle! Työskentelen siis Lähetysseuran hankehallinnon ja viestinnän asiantuntijana Latinalaisessa Amerikassa, ja työalueeseeni kuuluu Bolivia, Kolumbia ja Venezuela. Työtehtäviini kuuluu hankkeiden suunnittelua, seurantaa, työn tulosten raportointia ja kumppaniemme tukemista ja heidän rinnallaan kulkemista sekä alueviestinnän tehtävät. Toimin myös kummiyhdyshenkilönä kummilastemme ja suomalaisten kummien välillä. Suuret kiitokset tuestanne ja muistamisesta rukouksin – ne merkitsevät minulle erittäin paljon!”

Katja Tynkkynen