Seurakunnan vastuuryhmät

Kirkkoneuvosto on nimennyt kokouksessaan 31.1.2023 vastuuryhmiin jäsenet vuosille 2023-2024 ja ryhmiä on täydennetty 23.2.2023. Tehtäväalueen työntekijöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

  • Lapsityön vastuuryhmä: Marjo Torkkel, Anna Salmi, Mari Kannas, Essi Joensuu, Miia Tertsonen, kirkkoneuvoston edustaja Miikka Anttila
  • Nuorisotyön vastuuryhmä: Arttu Niemelä, Heli Vehmas, Valtteri Enckell, Kariina Kirsa, Pekka Laitinen, Veera Nyman, kirkkoneuvoston edustaja Johanna Salonen
  • Turengin aikuistyön vastuuryhmä: Leena Mäntylä, Reino Malinen, Riitta Lindell, kirkkoneuvoston edustaja Anne Heikkinen
  • Tervakosken aikuistyön vastuuryhmä: Ari Vehmas, Juha Kuusinen, Lilja Rantanen, Marianne Tapaninen, kirkkoneuvoston edustaja Mirja Pöhö
  • Diakonian vastuuryhmä: Leenamaria Keipilä, Pirjo Kilpeläinen, Miika Ståhl, kirkkoneuvoston edustaja Juha Jauhiainen
  • Lähetystyön vastuuryhmä: Pirkko Liljeqvist, Riitta Lindell, Isto Pihkala, kirkkoneuvoston edustaja Johanna Salonen
  • Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä: Outi Laitinen, Martti Lindell, Ulf Krokfors, Sirpa Kiukkonen, kirkkoneuvoston edustaja Kari Marttinen
  • Viestinnän vastuuryhmä: Asta Törmä, Arto Vehkomäki, kirkkoneuvoston edustaja Veijo Elo