Hallintosääntö

Seurakunnan hallintoa ohjaa 1.7.2023 voimaan tulleen kirkkolain mukaan hallintosääntö. Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväåksynyt kokouksessaan 12.12.2023 seurakunnan hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2024.

Ajan tasainen hallintosääntö

Muut hallintoa ja toimintaa ohjaavat säännöt

Tässä voit tutustua seurakunnan hallintoa ja toimintaa ohjaviin sääntöihin ja ophjeisiin.

Taloussääntö

Hautaustoimen ohjesääntö

Hautainhoitorahaston säännöt