Janakkalan seurakunnan strategia 2024

perustuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteiseen strategiaan ja seurakunnan omaan tulevaisuustyöskentelyyn.

Janakkalan seurakunnan perustehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan elämää, toimintaa ja työtä. Sen tulisi olla myös jokaisen seurakunnan jäsenen tapa elää.

Arvot

Janakkalan seurakunnan yhteiset arvot ovat usko, toivo ja rakkaus (1. Kor 13:3).

Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Ovet auki – strategiset valinnat

1. Ovet auki ulospäin

Janakkalan seurakunnan elämä on missionaarista. Siksi on rohkeasti lähdettävä liikkeelle kertomaan hyvää uutista ja palvelemaan. Käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät, tunnistamme hengellisyyden, henkisyyden, mystiikan ja omakohtaisen kokemuksen merkityksen.

Asetumme heikompien puolelle ja kohdistamme diakoniaa entistä vahvemmin sinne, missä vaikeudet kasautuvat tai mihin muu apu ei ulotu. Vahvistamme vuorovaikutusta erityisesti niiden janakkalalaisten parissa, jotka kamppailevat eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja turvattomuuden kokemusten kanssa.

Olemme aktiivisia ja aloitteellisia kuuntelemaan ja keskustelemaan. Puhuessamme Jumalasta, kutsumme Kristuksen yhteyteen, edistämme ihmisoikeuksia ja positiivista uskonnonvapautta Janakkalassa.

Osallistumme entistä vahvemmin paikkakunnan yhteisiin tapahtumiin ja asetumme vuorovaikutuksiin erityisesti heidän kanssaan, jotka eivät ole vielä tai enää seurakunnan jäseniä.

2. Ovet auki seurakuntaan ja kasvuun

Janakkalan seurakunta on osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö. Toimimme niin, että jokainen voi kokea seurakuntayhteyden voimavarakseen ja seurakunnan jäsenyyden merkitykselliseksi.

Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän ajan. Nostamme esiin kasteen, kristillisen kasvatuksen ja hengellisestä elämästä huolehtimisen merkitystä seurakuntalaisten elämässä.

Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja vuorovaikutusta yli sukupolvien. Kehitämme ja toteutamme tietoverkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden muotoja.

3. Ovet auki kaikille

Puolustamme jokaisen ihmisarvoa. Edistämme keskuudessamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Jokainen on tervetullut omana itsenään mukaan seurakunnan kaikkeen toimintaan.

Toimimme aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan.

4. Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille

Seurakunnan työ on yhteistä työtä. Siihen tarvitaan niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisiakin. Rakennamme seurakunnan elämää entistä vahvemmin seurakuntalaisten aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan.

Haluamme vahvistaa luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Lisäämme muutosjoustavuutta, läpinäkyvyyttä ja teemme työtä jäsenlähtöisesti. Uudistamme johtamista.

Seurakuntana hakeudumme jatkuvasti erilaisiin kumppanuuksiin paikkakunnalla. Etsimme uusia yhteistyön ja yhteisen hyvän edistämisen muotoja. Kannustamme työntekijöitä aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työotteeseen.

5. Ovet auki uusille mahdollisuuksille

Seurakunnan on uskallettava kokeilla. Toteutamme kokeiluja ja vahvistamme kokeilukulttuuria, pelkäämättä epäonnistumisia. Osoitamme kokeiluja varten taloudellisia voimavaroja.

Asetamme vuosittain määrällisiä, laadullisia ja vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita. Hankimme ja pyydämme aktiivisesti palautetta toiminnastamme ja työstämme. Arvioimme kriittisesti työtämme.

Uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta tai vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä.

6. Ovet auki tulevaisuuteen

Terävöitämme ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta seurakunnan toiminnassa. Nostamme vahvasti esille näkökulman lasten mukanaan tuomasta tulevaisuudesta.

Olemme toivon ylläpitäjä paikkakunnalla. Muistutamme toisen maailman äänestä ja taivasten valtakunnasta.