Leiri- ja kerhomaksut

1.1.2021 alkaen, maksut pysyvät 2022 ennallaan

Janakkalan seurakunta perii toimintasuunnitelmaansa sisältyviltä leireiltä alla olevan taulukon mukaiset maksut. Mikäli vuorokausimaksuinen leiri ei kestä täysiä vuorokausia, määrää taloustoimisto maksun vajaalta leirivuorokaudelta.  

Toisessa sarakkeessa on Janakkalan seurakunnan jäsenten hinnat, kolmannessa sarakkeessa muun seurakunnan jäsenten hinnat ja neljännessä hinnat niille, jotka eivät kuulu ev. lut. kirkkoon.

Leiri- ja kerhomaksuihin voi hakea huojennusta tai vapautusta. 

  oma srk

muualla asuvat

ei kirkon jäsenet
Lasten ja nuorten leirit (euroa/vrk) 26,00 35,00 52,00
       
Muut leirit (euroa/vrk)      
Aikuiset 42,00 50,00 84,00
4-12 -vuotiaat lapset 26,00 35,00 52,00
alle 4-vuotiaat perheen mukana 0,00 0,00 0,00
maksu perhettä kohden enintään 120,00 140,00 240,00
       
Rippikoululeirit (euroa/leiri)      
Janakkalassa pidettävät pois lukien liikuntapainotteinen rippikoulu 150,00 225,00  
Liikuntapainotteinen rippikoulu, Talvirippikoulu, Luontorippikoulu 170,00 255,00  
Päivärippikoulu, ruokamaksu 35,00 52,00  
       

Päiväkerhot
(kerhomaksu euroa/toimintakausi)

31,00 40,00 62,00