Leiri- ja kerhomaksut

1.1.2024 alkaen, maksut pysyvät vuoteen 2023 nähden ennallaan, paitsi rippikoulumaksut, joissa pieniä muutoksia

Janakkalan seurakunta perii toimintasuunnitelmaansa sisältyviltä leireiltä alla olevan taulukon mukaiset maksut. Mikäli vuorokausimaksuinen leiri ei kestä täysiä vuorokausia, määrää taloustoimisto maksun vajaalta leirivuorokaudelta.  

Toisessa sarakkeessa on Janakkalan seurakunnan jäsenten hinnat, kolmannessa sarakkeessa muun seurakunnan jäsenten hinnat ja neljännessä hinnat niille, jotka eivät kuulu ev. lut. kirkkoon.

Leiri- ja kerhomaksuihin voi hakea huojennusta tai vapautusta. 

  oma srk

muualla asuvat

ei kirkon jäsenet
Lasten ja nuorten leirit (euroa/vrk) 26,00 35,00 52,00
       
Muut leirit (euroa/vrk)      
Aikuiset 42,00 50,00 84,00
4-12 -vuotiaat lapset 26,00 35,00 52,00
alle 4-vuotiaat perheen mukana 0,00 0,00 0,00
maksu perhettä kohden enintään 120,00 140,00 240,00
       
Rippikoululeirit (euroa/leiri)      
Janakkalassa pidettävät, paitsi seuraavalla rivillä mainitut 140,00 230,00  
Luontorippikoulu 160,00 260,00  
Päivärippikoulu, ruokamaksu 40,00 60,00  
       

Päiväkerhot
(kerhomaksu euroa/toimintakausi)

ilmainen 40,00 62,00