Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on vanha kristillinen tapa. Siunaamisen rukoushetken toimittaa pappi, seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Siunaukseen voi osallistua sukulaisia, ystäviä, naapureita tai muita kotiväen kutsumia vieraita. Voidaan myös olla ihan oman perheen kesken. Kaikenlaiset kodit ja kaikenlaisten ihmisten kodit voidaan siunata. Kodin ei siis tarvitse olla vasta valmistunut tai juuri remontoitu. Kodin ulkoiset puitteet eivät ratkaise.

Kodin siunaamisen rukoushetken voi viettää milloin vain. Sen voi yhdistää esimerkiksi tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimiseen  tai muuhun juhlaan. Siunaus voidaan pitää kotona myös kirkossa olleen kastetoimituksen jälkeen tai se voi olla osa kastetoimitusta rukouksen muodossa. Monikulttuurisissa kodeissa kodin siunaamisen rukoushetki voidaan pitää eri kielillä. Rukoushetki voi olla myös ekumeeninen eli eri kristillisiä kirkkokuntia yhdistävä.

Kodin siunaamisesta sovitaan ottamalla yhteys seurakuntatoimistoon. Mikäli toivotte toimittajaksi tiettyä pappia, voitte ottaa yhteyttä suoraan myös kyseiseen henkilöön.

Kodin siunaus