Hautaus- ja hautapaikkamaksut sekä tietoa hautamuistomerkistä ja reunakivistä

1.1.2021 alkaen, maksut pysyvät myös vuonna 2024 ennallaan

Hautaukseen liittyvät maksut

Hautausmaksu

Arkkuhautaus maksaa 400,00-700,00* euroa, lapsen arkkuhautaus 155,00 euroa ja uurnahautaus 100,00 euroa. Rintamatunnuksen omaavilta janakkalalaisilta ei hautausmaksua peritä.

*Arkkuhautaus hautausmaan osastoilla 1, 2, 10 ja 11 maksaa 700 euroa, muualla 400 euroa.

Hautausmaksu sisältää

  • haudan kaivamisen ja peittämisen
  • peruskunnostuksen (tiivistys ja nurmetus tai hiekkapinnan teko, kukkapesä)
  • vainajan säilytyksen kylmätiloissa maksimissaan kolmen viikon (21 vrk) ajan.

Säilytysmaksu

Vainajaa säilytetään ruumissuojassa kolme viikkoa maksutta. Kolmen viikon (21 vrk) jälkeen säilytysmaksu on 13,00 €/alkava vuorokausi, jos vainajaa säilytetään muusta kuin virallisluonteisesta tai seurakunnasta riippumattomasta syystä.

Hautapaikkamaksut

arkkuhauta 25 v

  1 paikkaa 2 paikkaa
janakkalalainen 250,00 500,00
janakkalalainen, rintamasotilastunnus  * 250,00
janakkalalaisen lapsen hauta 100,00

 

ulkopaikkakuntalainen 500,00 1000,00

 * 25 vuotta maksuton, sen jälkeen hallinta-ajan jatkamisesta peritään normaali maksu

Uusia arkkuhautapaikkoja ei voi ostaa uurnahautaukseen.
 

uurnahauta 25 v uurnahauta-alueella (oma muistomerkki)

janakkalalainen 105,00
janakkalalainen, rintamasotilastunnus *
ulkopaikkakuntalainen 210,00

 * 25 vuotta maksuton, sen jälkeen hallinta-ajan jatkamisesta peritään normaali maksu
 

uurnahauta 25 v (yhteismuistomerkki, johon voi halutessaan hankkia nimilaatan 25 vuodeksi)

janakkalalainen 45,00
janakkalalainen, rintamasotilastunnus 0,00
ulkopaikkakuntalainen 90,00
nimilaatta kaiverrettuna (lisämaksu) 70,00


uurnahauta muistolehdossa (ei nimitietoja näkyvissä)

janakkalalainen 45,00
janakkalalainen, rintamasotilastunnus 0,00
ulkopaikkakuntalainen 90,00


 

Haudan hallinta-ajan jatkaminen

Hallinta-ajan jatkaminen tehdään haudan haltijan hakemuksesta ja aina hautaan uudelleen haudattaessa.
Maksu määräytyy haudattavan tai viimeksi haudatun mukaisesti. Hautapaikkamaksu jaetaan 25:llä ja tulos kerrotaan tarvittavien jatkovuosien määrällä. 
 

Hautamuistomerkki (hautakivi) ja reunakivet 

Ennen haudan kaivamista omaiset huolehtivat hautamuistomerkin ja reunakivien siirrosta, jos kaivuutyö sitä edellyttää. Seurakunta ei asenna muistomerkkiä eikä reunakiviä takaisin. Näiden takaisin asentamisesta huolehtivat aina omaiset. Käytännössä hautamuistomerkkien siirrot tekee muistomerkkiin kaiverruksen tehnyt alan yritys, mistä on syytä mainita kaiverrusta tilatessa.

Uudelle hautapaikalle seurakunta asettaa valkoisen puuristin, joka poistetaan omaisten hankkiman hautamuistomerkin asennuksen jälkeen.

Jos haudalle tulee uusi muistomerkki tai vanhaa muutetaan, on aina tarkistettava seurakunnasta, että se on seurakunnan muistomerkkiohjeen mukainen.

Hautamuistomerkkiä ei saa asettaa ennen kuin kaikki hautauksesta johtuvat maksut on maksettu ja omaiset ovat saaneet hautakirjan. Hautamuistomerkki voidaan asentaa vasta sen jälkeen, kun asiasta on sovittu seurakuntapuutarhurin kanssa.

Talviaikaisten hautausten tiivistystyö tehdään keväällä roudan sulettua. Seurakunta kunnostaa haudan vasta, kun muistomerkki ja reunakivet on asennettu paikoilleen.