Ohjeita hautajaisten järjestämiseen

Olette menettäneet läheisenne. Janakkalan seurakunta on tukena surussanne. Kuljemme kanssanne tiellä, jolla monenlaiset tunteet ja asiat nousevat esille.  Autamme hautajaisjärjestelyissä, neuvomme ja kuuntelemme. Tälle sivulle olemme koonneet asioita, joita tulee omaisen huolehdittaviksi.

Ennen hautajaisia

Asiointi seurakuntatoimistossa, hautausmaan toimistossa ja hautaustoimistossa

Seurakuntatoimistossa sovitaan vainajan hautaan siunaamisesta sekä mahdollisen muistotilaisuuden tilavarauksesta, mikäli se halutaan järjestää seurakunnan tiloissa.

Siunaaminen voi tapahtua kirkossa, sairaalan kappelissa tai haudalla. Hautaan siunaamisia toimitetaan perjantaisin ja lauantaisin sekä omaisten niin toivoessa mahdollisuuksien mukaan myös muina arkipäivinä. Siunauksen toimittavat vuorossa oleva pappi ja kanttori.

Hautausmaan toimistossa sovitaan hautapaikan varauksesta. 

Hautaustoimistossa sovitaan arkusta, uurnasta ja vainajan kuljetuksesta sekä mahdollisesta tuhkauksesta. Asioinnin näissä toimistoissa voi halutessaan hoitaa myös puhelimitse. 

Huom! Jos omaiset haluavat katsoa vainajaa ennen siunausta, siitä sovitaan hyvissä ajoin hautaustoimiston kanssa. Siunauksen jälkeen arkkua ei enää avata.

Hautauslupa

Vainajaa hoitanut tai kuolinsyyn selvittänyt lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen sekä ilmoittaa henkilön kuolemasta väestötietojärjestelmään. Lääkäri antaa myös hautausluvan. Omainen tai hautaustoimisto toimittaa sen siihen seurakuntaan, jonka hautausmaahan vainaja haudataan tai jossa tuhkaus tapahtuu. Hautajaisjärjestelyt kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, vaikka todistusta kuolemasta / hautauslupaa ei olisi vielä saatu.

Tapaaminen papin kanssa

Siunauksen hoitava pappi ottaa yhteyttä omaisiin ja sopii toimituskeskustelun siunausviikolle tai sitä edeltävälle viikolle, ellei muuta ole siunausvarauksen yhteydessä sovittu. Tapaamisessa suunnitellaan siunaustilaisuutta ja keskustellaan myös vainajan elämänvaiheista. Keskustelu voidaan käydä myös puhelimessa. 

Hautapaikan ja hautausmuodon valinta

Janakkalan seurakunnalla on käytössään yksi hautausmaa Pyhän Laurin kirkon ympärillä. Tunnustukseton hauta-alue on yhteinen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kanssa ja sijaitsee Hämeenlinnassa Vuorentaan hautausmaalla. 

Vainaja voidaan haudata arkussa tai uurnassa jo olemassa olevaan sukuhautaan, jos hänellä on oikeus tulla siihen haudatuksi tai hautaamiseen saadaan hautaoikeudenhaltijan/hautaoikeutettujen suostumus. 

Arkkuhautauksissa edellisestä hautauksesta haudattavaan sijaan pitää olla kulunut 25 vuotta. Asia tarkistetaan aina seurakunnan hautakirjanpidosta varauksen yhteydessä. Huom! Arkkuhautauksen yhteydessä omaisten pitää sopia kiven siirrosta kiviliikkeen kanssa hyvissä ajoin ennen haudan kaivuuta.  

Jos vainajalle halutaan uusi oma hautapaikka, on varattava uusi arkku- tai uurnahauta. Hautauksen yhteydessä arkku- tai uurnahauta lunastetaan 25 vuodeksi, mikä lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Seurakunta huolehtii haudan avaamisesta, peittämisestä ja kunnostuksesta hautauksen  jälkeen. Tästä seurakunta veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Uutta hautapaikkaa hankittaessa sitä voi käydä etukäteen katsomassa hautausmaalla. Tapaamisaika sovitaan etukäteen soittamalla hautausmaan toimistoon.

Arkkuhaudat

Osastoilta 1, 2, 3, 10, 11 ei luovuteta uusia hautapaikkoja. Muilta alueilta vapautuu vuosittain hautoja ja niitä luovutetaan eteenpäin. Täysin uusia arkkuhautoja on osastolla 22.

Uurnahaudat

Uurnaosaston hautapaikassa on sija yhdeksälle uurnalle. Haudalle voidaan pystyttää arkkuhaudan tapaan muistomerkki.

Uurnalehto ja muistolehto

Oman hautapaikan hankkiminen ei ole välttämätöntä. Vainajan tuhka tai uurna voidaan myös haudata muistolehtoon tai uurnalehtoon. 
Uurna- ja muistolehtoon hautaamisen suorittaa hautausmaan henkilökunta. Hautasija on vain seurakunnan tiedossa. Uurna ei ole välttämätön, tuhka voidaan toimittaa seurakuntaan esimerkiksi pellavapussissa tai pahvilaatikossa. Tuhka haudataan ainoastaan sulan maan aikana ja se voidaan säilyttää hautaamiseen asti seurakunnan tiloissa. 

Uurnalehdossa on yhteismuistomerkki, jolle omaiset voivat tuoda kynttilät ja kukat. Omaisten niin halutessa vainajan tiedot kaiverretaan nimilaattaan, joka kiinnitetään yhteiseen muistopaateen. Nimilaatta kaiverretaan, kun nimilaattamaksu on suoritettu ja seurakunta kiinnittää laatan paateen sen jälkeen, kun vainaja on haudattu. 

Muistolehdossa ei ole paikkaa nimilaatalle. Omaiset voivat tuoda kynttilät ja kukat yhteismuistelupaikalle, Marian patsaalle. 

Toisen paikkakunnan hautausmaalle hautaaminen

Vainaja on mahdollista haudata myös toisen paikkakunnan hautausmaalle. Tällöin haudan varaamisesta on sovittava kyseisen paikkakunnan seurakunnan kanssa.

Muualle kuin hautausmaalle hautaaminen

Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhkaa ei saa jakaa osiin ja sijoittaa eri paikkoihin. Laki antaa mahdollisuuden tuhkan hautaamiseen myös muualle kuin seurakunnan hautausmaalle. Tuhkan voi haudata omistamalleen kiinteistölle tai sirotella vesistöön. Ennen tuhkan luovuttamista krematoriosta tuhkan vastaanottajan tulee rekisterinpitoa varten ilmoittaa kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle tieto siitä, minne vainajan tuhka tullaan sijoittamaan. Sijoituspaikkaan edellytetään maanomistajan tai haltijan kirjallinen suostumus.

Muuta huomioitavaa

Sotaveteraanit

Rintamatunnuksen omaavilta janakkalalaisilta ei peritä hautapaikkamaksua ensimmäiseltä 25 vuodelta eikä hautausmaksua arkku- tai uurnahautaa lunastettaessa. Etuun ei kuulu haudan hoito. 

Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus ja hautaaminen

Kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan siunata, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät, eikä vainaja ole selvästi ilmaissut tahtovansa toisin. 

Seurakunnan tilojen käytöstä kirkkoon kuulumattoman siunaamiseen ja muistotilaisuuteen peritään hinnaston mukainen maksu. 

Kirkkoon kuulumattomuus tai muuhun uskontokuntaan kuuluminen ei ole este tulla haudatuksi Janakkalan hautausmaahan. Tunnustukseton hautausmaa sijaitsee  Hämeenlinnan seurakuntayhtymän Vuorentaan hautausmaalla. Janakkalan hautausmaalla ei ole erillisiä alueita muiden uskontokuntien hautauksiin.

Arkkualba

Kirkossa tapahtuvan siunauksen ajaksi arkku on mahdollista peittää kauniilla tekstiilillä, arkkualballa eli arkkupeitteellä. Sen käyttämisestä sovitaan vahtimestarin kanssa hyvissä ajoin. Vahtimestari myös opastaa ja auttaa alban laitossa arkun päälle. 

Lainauurna

Seurakunnalta on mahdollista lainata uurnaa.  Tuhka laitetaan lainauurnaan krematoriossa ja sirotellaan uurnahautaan, muistolehtoon tai uurnalehtoon, minkä jälkeen uurna palautuu seurakunnalle.  Lisätietoja asiasta saa seurakuntapuutarhurilta. 

Hautajaispäivänä

Hautaan siunaaminen

Pyhän Laurin kirkossa siunattaessa kantajat kokoontuvat ruumishuoneelle 10 minuuttia ennen siunausta. Muu saattoväki asettuu paikoilleen kirkon etuosaan. Kellojen alkaessa soida vainaja tuodaan kirkkoon alttarin eteen, jossa pappi toimittaa siunauksen.

Siunaustoimituksen musiikkiin kuuluu normaalisti kaksi tai kolme virttä, jotka siunaava pappi sopii yhdessä omaisten kanssa. Jos siunaukseen toivotaan muuta musiikkia virsien sekä alku- ja loppumusiikin lisäksi, on siitä hyvä neuvotella kanttorin kanssa hyvissä ajoin ennen siunauspäivää.
Jos siunaus on muualla kuin Pyhän Laurin kirkossa, käytännöistä sovitaan papin kanssa. 

Mikäli sääolosuhteet sallivat, siunaus voidaan toimittaa myös haudalla. Siunausaika ja  -paikka sovitaan seurakuntatoimistossa. Hautajaisväki kokoontuu ruumishuoneen eteen, josta lähdetään hautaussaattona haudalle. Vainajan kuljettamiseen käytetään saattovaunuja.

Kukkalaitteet

Kukat lasketaan joko tilaisuuden alussa, lopussa tai haudalla. Kukkien laskutavasta sovitaan papin kanssa etukäteen.

Lähimmät omaiset tuovat kukkatervehdyksensä ensin. Omaisten jälkeen seuraavat mahdolliset viralliset edustajat (valtio, kunta, järjestöt) ja lopuksi ystävät, naapurit ja työtoverit. Kukkia laskettaessa on tapana lukea niiden ihmisten ja yhteisöjen nimet, jotka ovat hankkineet kukkalaitteen ja mahdollinen muistolause esimerkiksi Raamatusta tai virsikirjasta.

Kukkien laskemisen jälkeen hiljennytään hetkeksi arkun äärelle, kumarretaan osanoton ilmaisuna omaisiin päin ja poistutaan omalle paikalle. Muistopuheiden pitäminen ja saapuneiden adressien lukeminen jätetään muistotilaisuuteen. Jos arkkuhautauksessa kukat on laskettu kirkossa tai kappelissa, ne asetetaan haudalla ilman tarpeetonta viivytystä hautaa peittävän hautakannen päälle. Nimiä tai muistolauseita ei lueta toistamiseen. 

Uurnahautauksessa kukat lasketaan aina kirkossa. Tilaisuuden jälkeen omaiset käyvät viemässä kukat yhteismuistomerkille tai tulevalle hautapaikalle.

Kantajat 

Kaikissa siunauksissa tarvitaan 6–8 kantajaa riippuen arkun koosta. Kantajaksi sopivat kaikki, joilla on riittävästi voimaa tehtävän hoitamiseen. Tarvittaessa omaiset voivat sopia hautaustoimiston kanssa arkun kantamisesta.

Kantajien on hyvä sopia keskenään etukäteen paikoista arkun ympärillä. Perinteen mukaan vainajalle läheisimmät kantajat asettuvat arkun pääpuoleen, toisin sanoen takimmaisiksi. Järjestyksessä on kuitenkin tärkeintä ottaa huomioon arkun painon jakautuminen. Päätypuolet ovat haastavimmat paikat kantaa, joten ne varataan vahvimmille kantajille. Helpoimmat paikat ovat arkun keskiosassa. Keskenään samanpituiset kantajat on hyvä asettaa samalle kohdalle arkun molemmin puolin.

Kantajat kokoontuvat ruumissuojalla 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua, ja vahtimestari ohjeistaa heitä vielä esimerkiksi oikeasta kantotekniikasta. Kantajat ovat talviaikaan päällysvaatteissa ja päähine päässä. Kantajat käyttävät käsineitä ympäri vuoden, jotta hautaan lasku voidaan suorittaa turvallisesti. Vainajan kuljettamiseen kirkon ulkopuolella käytetään saattovaunuja. 

Muistotilaisuus

Siunaustilaisuuden jälkeen vietetään usein muistotilaisuutta. Se voidaan järjestää seurakunnan tiloissa (Tervakosken tai Turengin seurakuntakeskus, Tarinmaan seurakuntatalo, Lähetyskahvila Toivo ja Leirikeskus Rantalahti), kotona tai muussa sopivassa paikassa. Pappi tulee pyydettäessä, mahdollisuuksien niin salliessa, mukaan muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus on vapaamuotoinen tilaisuus, jonka viettämisestä päättävät ja suunnittelusta vastaavat vainajan omaiset. Jos muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa, omaisten pitää hyvissä ajoin ottaa yhteyttä vahtimestareihin tiloihin tutustumista ja käytännön asioista sopimista varten. Vahtimestarit myös opastavat muistotilaisuuden liputuksesta, mutta liputuksen hoitavat omaiset itse tai pitopalvelu. Lippu on siunauksen ajan puolisalossa. Jos mahdollista, lippu nostetaan ylös jo ennen suruväen saapumista muistotilaisuuteen. Lipun ylösnosto ei merkitse suruliputuksen päättymistä, vaan tällöin Suomen lippu ikään kuin tervehtii vainajaa viimeisen kerran. Suruliputus päättyy auringon laskiessa, viimeistään kuitenkin kello 21.

Hautajaisten jälkeen

Vainajan nimen ilmoittaminen messussa, lehdissä ja pyhäinpäivänä

Siunaustilaisuutta seuraavana sunnuntaina Janakkalan Pyhän Laurin kirkossa luetaan omaisten niin halutessa jumalanpalveluksen yhteydessä vainajan nimi. Edellytyksenä lukemiselle on, että vainaja on kuollessaan ollut evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Halutessaan omaiset voivat seistä vainajan nimeä luettaessa ja sitä seuraavan rukouksen ajan. 

Omaisten niin toivoessa seurakunta lähettää jumalanpalveluksen jälkeen tiedon vainajan nimestä ja iästä julkaistavaksi lähialueen sanomalehtien kirkollisissa uutisissa.

Pyhäinpäivänä pidetään Pyhän Laurin kirkossa muistojuhla, jonka yhteydessä luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen Janakkalassa siunattujen seurakunnan jäsenten nimet. 

Muualle haudatun vainajan nimen lukemisesta sunnuntaina tai Pyhäinpäivänä Pyhän Laurin kirkossa tulee omaisten sopia seurakuntatoimistossa.

Tuhkaus

Janakkalan seurakunnalla ei ole omaa krematoriota, joten tuhkaaminen sovitaan sen seurakunnan kanssa, jossa tuhkaus tapahtuu tai hautaustoimiston kautta.

Uurnanlasku

Uurnanlaskun ajankohta sovitaan etukäteen seurakuntatoimistossa tai hautausmaan toimistossa. Omaiset voivat itse noutaa uurnan krematoriosta tai sopia sen siirrosta hautaustoimiston kanssa. Uurnanlaskussa ovat yleensä läsnä vain lähimmät omaiset ja seurakunnan puolesta aina vahtimestari. Uurnan hautaukseen osallistuvat kokoontuvat ruumissuojalle uurnan luovutustilaan, josta lähdetään haudalle vahtimestarin johdolla. Pappi osallistuu tilaisuuteen vain, jos omaiset siitä erikseen sopivat seurakuntatoimiston kanssa. Omaiset voivat halutessaan peittää uurnahaudan. 
Uurna voidaan haudata myös seurakunnan toimesta ilman omaisten läsnäoloa. 

Huom! Uurna- ja muistolehtoon tuhkan hautaa seurakunta, eivätkä omaiset ole läsnä hautaamisessa.

Sururyhmät

Seurakunta järjestää kaksi kertaa vuodessa sururyhmän. Menetyksestä on hyvä olla kulunut noin 3 kuukautta ennen ryhmään osallistumista. Lisätietoja sururyhmistä saat seurakuntatoimistosta.

Haudan hoidon järjestäminen

Omaisten tulee huolehtia, että hautapaikka säilyy vainajan muistoa kunnioittavassa kunnossa. Erityisesti kesäkaudella, toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin, hauta vaatii hoitamista.

Hautausmaan henkilökunta tekee koko hautausmaata käsittävän siivouksen keväisin ja syksyisin. Syyssiivousta edeltää kaikkien pitkän heinän -alueiden niitto. Tällöin myös hoitamatta jääneiltä haudoilta niitetään ruoho. Kesäkaudella, toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin henkilökunta ei hoida hautoja, joille ei ole tehty hoitosopimusta. Omaisten tulee hoitaa nämä haudat itse.

Hoitovelvoitteisiin kuuluu:

Haudan kukka-alueen kunnossapito ja hoito: rikkaruohot eivät saa kasvaa haudalla häiritsevästi. Haudan kukka-alueen hoidoksi riittää monivuotinen perenna. Haudalle ei ole pakollista istuttaa kukkia lainkaan. 

Haudalle hankitun muistomerkin hoito: Muistomerkin tulee olla turvallisesti asennettu. Muistomerkki on tärkeää tarkastaa joka vuosi ja oikaista se tarvittaessa. Vino tai kaatumaisillaan oleva hautakivi on vaarallinen hautausmaalla kävijöille ja hautausmaan työntekijöille.
Reunakivien rajaaman alueen kunnossapito: Jos haudalla on reunakivet, kuuluu  niiden rajaaman alueen hoito omaisille.

Haudanhoitosopimus tehdään seurakuntatoimistossa. Haudan hoitoon liittyvistä maksuista saa tietoa seurakuntatoimistosta ja 
https://www.janakkalanseurakunta.fi/haudanhoitomaksut. 

Koriste-esineiden määrässä toivomme maltillisuutta ja niitä tuodessa kannattaa huomioida niiden tuulen- ja säänkestävyys. Hautalyhtyjä saa haudalla säilyttää 1.9.-31.5. välisenä aikana.

Muistomerkki

Hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi voidaan haudalle asentaa muistomerkki. Hautamuistomerkki ei ole kuitenkaan pakollinen, eikä sen hankkimisella ole kiire. Hautamuistomerkin tulee olla kirkkoneuvoston hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukainen. Ohjeet löytyvät netistä 
https://www.janakkalanseurakunta.fi/hautausmaat/hautamuistomerkkiohjeistus. 

Ennen haudan kaivamista omaiset huolehtivat vanhan sukuhaudan hautamuistomerkin ja reunakivien siirrosta. Seurakunta ei asenna muistomerkkiä eikä reunakiviä takaisin. Näiden takaisin asentamisesta huolehtivat aina omaiset. Käytännössä hautamuistomerkkien siirron tekee muistomerkkiin kaiverruksen tehnyt alan yritys, mistä on syytä mainita kaiverrusta tilatessa.

Uudelle hautapaikalle seurakunta asettaa valkoisen puuristin, joka poistetaan omaisten hankkiman hautamuistomerkin asennuksen myötä.

Hautamuistomerkkiä ei saa asettaa ennen kuin kaikki hautauksesta johtuvat maksut on maksettu ja omaiset ovat saaneet hautakirjan. Hautamuistomerkki voidaan asentaa vasta sen jälkeen, kun asiasta on sovittu seurakuntapuutarhurin kanssa. Talviaikaisten hautausten tiivistystyö tehdään keväällä, kun routa on sulanut. Seurakunta kunnostaa haudan vasta, kun muistomerkki ja reunakivet on asennettu paikoilleen.

Muistilista hautajaisjärjestelyistä

 • suruviesti läheisille
 • papin, siunausajan ja -paikan sekä hautapaikan varaus
 • hautaustoimistossa asiointi
 • tila ja tarjoilut muistotilaisuutta varten
 • hautauslupa seurakuntaan
 • hautajaisiin kutsuminen
 • papin tapaaminen ja siunaustilaisuuden 
 • suunnittelu, hautajaisten musiikki
 • mahdollisen käsiohjelman valmistaminen
 • muistotilaisuuden suunnitteleminen
 • muistopöytä (valokuva vainajasta, kukat, kynttilä)

Yhteystiedot

Seurakuntatoimisto
Juttilantie 2, 14200 Turenki
vaihde (03) 656 950
janakkalan.seurakunta@evl.fi
avoinna ma-ti ja to-pe klo 9–13, keskiviikkoisin suljettu

kirkkoherra Pekka Riikonen
044 7656 960
pekka.riikonen@evl.fi

Hautausmaan toimisto
Tarinmaan seurakuntatalo
sisäänkäynti talon vasemmasta päädystä, tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen
Hakoistentie 340
14240 Janakkala
044 7656 996

seurakuntapuutarhuri 
Mona Tigerstedt
044 7656 996
mona.tigerstedt@evl.fi

Pyhän Laurin kirkko ja hautausmaa
Hakoistentie 345
14240 Janakkala
vahtimestari 044 7656 989

Tervakosken kirkko
Kirkkotie 1, 12400 Tervakoski
vahtimestari 044 765 6989

Särkyneitä sydämiä