Uutislistaukseen

Anu, Pekka, Petra, Markus ja Mari valmistautuvat papin työssä aina vilkkaaseen adventin ja joulun aikaan. Anu, Pekka, Petra, Markus ja Mari valmistautuvat papin työssä aina vilkkaaseen adventin ja joulun aikaan.

Pappien vastuualueissa muutoksia

25.11.2021 11.20

 Janakkalan papistoon kuuluvat tällä hetkellä kirkkoherra Pekka Riikonen, kappalainen Anu Vaarnamo, vs. kappalainen Mari Ruuska, seurakuntapastori Petra Ryynänen ja ma. seurakuntapastori Markus Juutila.

Seurakuntapastori Tarmo Halttunen on virkavapaalla ja Markus Juutila toimii hänen sijaisenaan. Markuksen vastuualueena on seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyö. Kappalainen Henri Koskisen lähdettyä Mikkeliin vs. kappalaisena on toiminut Mari Ruuska. Marin vastuualueena on lähetys- ja aikuistyö. Kappalaisen vaali oli lokakuussa, ja virkaan valittiin 1.3.2022 alkaen Petra Ryynänen. Petran vastuualueena on nyt ja myös kappalaisena diakoniatyö. Lisäksi hän on partiotyön yhteyshenkilö.

Kappalainen Anu Vaarnamon vastuualueena on edelleen seurakunnan varhaiskasvatus ja kirkkoherra Pekka Riikonen vastaa seurakunnan jumalanpalveluselämästä sekä seurakunnan hallinnosta ja toiminnan yleisjohdosta.

Taustaa: Seurakunnan kaikkia pappeja voidaan kutsua papiksi tai pastoriksi. Kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori ovat virkanimikkeitä. Näihin virkoihin vaaditaan yliopistossa suoritettava teologian maisterin tutkinto. Kappalaisen ja kirkkoherran virkoihin vaaditaan lisäksi ns. pastoraalitutkinto, joka on kirkon järjestämä koulutus, jonka suorittaminen kestää työn ohessa muutamia vuosia. Ennen tutkinnon suorittamista on työkokemusta oltava vähintään kaksi vuotta. Kirkkoherran virkaan edellytetään lisäksi monivuotinen kirkollisen johtamisen tutkinto. Kappalaisen ja seurakuntapastorin tehtävät eivät Janakkalassa juurikaan eroa toisistaan.

Ma.=määräaikainen
Vs.=viransijainen