Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokous pidettiin koronaturvallisesti Pyhän Laurin kirkossa. Kirkkovaltuuston kokous pidettiin koronaturvallisesti Pyhän Laurin kirkossa.

Janakkalan seurakunnan veroprosentti säilyy ennallaan

4.11.2020 11.34

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti tiistain 4.11. kokouksessaan pitää veroprosentin ennallaan. Veroprosentti on vuodesta 2014 alkaen ollut 1,45 %.

Seurakunnan tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuodesta 2002. Vuoden 2019 tilinpäätös oli noin 55 000 euroa ylijäämäinen. Tulos muodostui arvioitua paremmaksi talousarviota pienempien henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen johdosta.  Kuluvan vuoden talousarvio on 429 970 euroa alijäämäinen. Syyskuun lopun tilanteen mukaisen ennusteen mukaan tulos painuisi noin 20 000 euroa miinukselle.

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana jäsenmäärän vähennyttyä yli 500 000 henkilöllä ja kirkollisverotuoton lähes 100 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien strategiana pitää olla valmistautuminen toimintaan niukkenevien resurssien varassa.

Vuoden 2020 koronapandemia on aiheuttanut ihmisten talouteen ylimääräisiä jännitteitä.
–Seurakuntalaisia on lomautettu ja osalta työt loppuivat kokonaan. Kirkollisveroprosentin nosto nyt aiheuttaisi seurakuntalaisten talouteen lisäpainetta. Nostolle ei ole tässä taloustilanteessa vielä perustetta, kun ottaa huomioon aiempien vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset, seurakunnan talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila pohtii.

Supistuva kirkollisverotuotto, leirikeskus Rantalahden peruskorjausinvestoinnin toteuttaminen ja lisääntyvä kiinteistöjen kunnossapitotarve tulevat kuitenkin tulevaisuudessa aiheuttamaan painetta Janakkalan kirkollisveron korottamiselle.