Uutislistaukseen

Kuulutus

8.8.2018 15.10

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu ja äänioikeutettujen luettelo

 

 

SEURAKUNTAVAALIEN EHDOKASASETTELU

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan seurakunnissa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä Hattulan seurakunnan kirkkovaltuustoon, 27 jäsentä Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuustoon ja 51 jäsentä Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä 10 jäsentä
Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvostoon, 10 jäsentä Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvostoon, 16 jäsentä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja 12 jäsentä Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoimiin on ehdokas,
1) joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta
viimeistään 18.11.2018,
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen,
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittuja vaaleja varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastoista ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.


ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELO

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 kunkin seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 kuusitoista (16) vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16.00 mennessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.

KIRKKOHERRANVIRASTOT
Hattula, Pappilanniementie 9, avoinna ma–to klo 9–13
Janakkala, Juttilantie 2, avoinna ma–pe klo 9–15
Hauho, Kotkontie 3, avoinna ma, ke ja pe klo 9–13
Hämeenlinna-Vanaja, Rauhankatu 14, avoinna ma–pe klo 9–15
Kalvola, Hallintotie 3, avoinna ma, ke ja pe klo 10–13
Lammi, Katariinantie 2, avoinna ma–pe klo 9–13

Kirkkoherranvirastot ovat normaalien aukioloaikojen lisäksi avoinna maanantaina 3.9.2018 kello 10–14, tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 sekä maanantaina 17.9.2018 kello 16 saakka.

Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa 1.8.2018
seurakuntien vaalilautakuntien puolesta, puheenjohtajat

Jouni Salko
Hattulan seurakunta

Pekka Riikonen
Janakkalan seurakunta

Mari Rantio
Hauhon seurakunta

Kalle Roine
Kalvolan seurakunta

Jorma Lundström
Lammin seurakunta

Merja Korhonen
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta