Uutislistaukseen

Lahjoitusruoan jako Janakkalassa päättyy

Janakkalan seurakunta on organisoinut vähävaraisten lahjoitusruoan jakoa Janakkalassa joulukuun 2023 loppuun saakka. Ruokajako järjestettiin osana hanketta, jota koordinoi seutukunnallinen Hyvän Tahdon Ruokajakeluverkosto (HTR), johon kuuluivat Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala. Hanke toteutui vuosina 2021–2022 ja sitä jatkettiin siltarahoituksella vielä vuoden 2023 ajan. Hankkeen aikana lahjoitusruoan kylmälogistiikasta vastasi Luotsi-säätiö, joka haki lahjoitusruoat kaupoista, hoiti ruokien välisäilytyksen tiloissaan ja toimitti ne jaettavaksi keskiviikkoisin Turengissa ja torstaisin Tervakoskella.

Seurakunta kantoi päävastuun ruokajakotoiminnan rahoituksesta ja organisoinnista vuoden 2023 loppuun saakka. Janakkalan kunta osallistui myös kuluihin vuonna 2023, jonka lopussa hanke päättyi.

Vuoden 2023 syksyllä Luotsi-säätiön vetäydyttyä toiminnasta. Hämeenlinnan kaupunki alkoi etsiä uutta kylmälogistiikkatoimijaa. Kylmälogistiikkatoimija on olennainen osa lahjoitusruoan jakelua eikä ilman toimijaa ruokajakotoimintaa voida järjestää. Tässä vaiheessa Hämeenlinna avasi kilpailutuksen Hämeenlinnan osalta eikä Janakkala päässyt mukaan kilpailutukseen. Janakkalan osalta kilpailutus oli tarkoitus tehdä myöhemmin erillishankkeena, riippuen siitä, löytäisikö Hämeenlinna toimijaa. Tämä teki ruokajaon jatkon epävarmaksi. Aikataulut venyivät ja Hämeenlinnan kaupunki löysi sopivan toimijan ja teki asiasta päätöksen jouluviikolla. Aikatauluhaasteiden vuoksi Janakkalan ruokajakotoiminta jouduttiin keskeyttämään 1.1.2024 alkaen.

Seurakunnalla ei ole edellytyksiä vastata jatkossa ruokajakotoiminnasta ainoana toimijana. Hankkeen päätyttyä Janakkalan seurakunta alkoi etsiä yhteistyökumppania ruokajaon organisoinnin turvaamiseksi. Ruokajakotoimintaan liittyy vahvasti elintarviketurvallisuus ja sitä valvoo terveysviranomainen, joten toiminnan käytännön organisointiin liittyy monia haasteita ja huomioitavaa, joista suurimpana työntekijäresurssit.

Vaikka Janakkalan kunta on tehnyt päätöksen ruokajakotoiminnan rahoittamisesta Janakkalassa vuonna 2024, haasteena on sopivien tilojen löytyminen sekä erityisesti tarvittavat työntekijäresurssit. Sekä Tervakoskella on Turengissa toiminnan mahdollistaneet vapaaehtoiset ovat olleet halukkaita toimintaa jatkamaan, mutta ruokaturvallisuudesta vastaamaan tarvitaan työ- tai virkasuhteessa olevat henkilöt. Yhdessä kunnan työllisyyspalvelujen ja hyvinvointialueen kanssa on etsitty tarvittavia henkilöitä ja tiloja. Niitä ei lukuisista yrityksistä huolimatta ole löydetty. Näin ollen lahjoitusruoan jakelua Janakkalassa ei tällä hetkellä ole mahdollista jatkaa.

Seurakunta tarjoaa edelleen muuta toimintaa, jonne kutsumme paikkakunnan vähävaraisia. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Tällaisia ovat esimerkiksi Tsemppikahvilatoiminta Turengissa (jos asut muualla Janakkalassa, kustannamme sinulle bussiliput) tai Aamupuuro Tervakoskella. Lue lisää ja tule mukaan www.janakkalanseurakunta.fi

Seurakunnan diakoniatyö palvelee sinua, jos taloudellinen tilanteesi on tiukka ja tarvitset apua sen selvittelyyn. Ota rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijä Virpi Juppalaan, puh. 044 7656 953, virpi.juppala@evl.fi.

Lisätietoja lahjoitusruokajaon päättymisestä antaa kirkkoherra Pekka Riikonen, puh. 044 7656 960, pekka.riikonen@evl.fi.

2.4.2024 12.00