Uutislistaukseen

Kuvituskuva kirkosta

Janakkalan seurakunnan TuTa-neuvottelut päätökseen

19.5.2022 10.18

Janakkalan seurakunta on saanut TuTa-neuvottelut päätökseen. Neuvottelujen lopputuloksena seurakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstöä lomautetaan toiminnan ollessa kesätauolla 1.6.-31.8. Lomautus on pari viikkoa edellisvuosia pidempi. Varhaiskasvatuksen työtehtäviä hoidetaan jatkossa myös osa-aikaisesti. Osa-aikaiset työntekijät ovat itse osoittaneet halukkuutensa työajan lyhentämiseen.

Hallinnossa eläköitymisen myötä vapautuvaa virkaa ei täytetä vaan työtehtävät jaetaan hallinnon muiden työntekijöiden kesken. Nuorisotyön papin virkaa täytetään tällä hetkellä määräaikaisesti ja tilannetta tarkastellaan uudelleen vuoden päästä. Eri työntekijöiden työkuormaa myös muutetaan ja tasataan työtehtäviä muuttaen.

Rantalahden leirikeskuksen emäntä on remontin aikaisen lomautuksen aikana muuttanut muualle ja irtisanoutunut. Jatkossa ruokapalvelut ostetaan yrittäjältä. Samalla kesäkokin ja kesäsijaisten palkkaus siirtyy yrittäjän vastuulle.

Seurakunnan oli tammikuussa ryhdyttävä etsimään talouden tasapainottamiskeinoja terveen taloudenpidon edellytysten säilyttämiseksi. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman mukainen tulos on kirkollisveron korotuksesta huolimatta 250 000 euroa negatiivinen, joten talous painunee toista vuotta peräkkäin miinukselle. Tappiollisen tilinpäätöksen syyt ovat toistaiseksi olleet ylimääräiset kulut ja poistot lähinnä leirikeskuksen peruskorjaukseen liittyen.

Janakkalan seurakunnan rakenteet ovat kiinteistöjen ja henkilöstön osalta pääsääntöisesti 2010-luvun alun mukaisia, jolloin seurakunnan jäsenmäärä oli reilu 14000 jäsentä. Vuoden 2021 lopun jäsenmäärä on noin 11900 henkeä. 250 000 euron kiinni kurominen edellyttää koko seurakunnan toiminnan uudelleenarviointia.

Säästöjen kartoitus jatkuu seurakunnan kiinteistömassan ja sen tulevaisuuden kunnossapidon osalta.
–Olemme iloisia siitä, että kaikki henkilöstövähennykset saatiin toteutettua eläköitymisen ja töiden uudelleenjärjestelyiden muodossa henkilöstön kanssa erinomaisessa yhteisymmärryksessä, talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila kertoo.