Hautausjärjestelyt ja hautauksen kustannukset

paluu alkuun       edellinen       seuraava

Yhteydenotto Janakkalan seurakunnan seurakuntatoimistoon 

Siunausaika, pappi ja kanttori varataan seurakuntatoimistosta, joka sijaitsee Turengin seurakuntakeskuksessa. Asioinnin voi hoitaa myös puhelimitse. Yhteyttä on hyvä ottaa mahdollisimman pian. Seurakuntatoimistossa sovitaan myös hautaustapa, joko arkku- tai uurnahautaus. Janakkalan seurakunnassa pappien ja kanttoreiden työnjaossa on sovittu toimitusvuoroista. Mikäli siunaamiseen toivotaan tiettyä henkilöä, voidaan seurakuntatoimistoon yhteydenoton jälkeen ottaa yhteyttä myös toivottuun henkilöön. 

Hautaan siunaamiset toimitetaan perjantaisin tai lauantaisin sekä omaisten niin toivoessa mahdollisuuksien mukaan myös muina arkipäivinä.

Yhteydenotto Janakkalan hautausmaan toimistoon

Omaisten tulee toimittaa hautauslupa siihen seurakuntaan, johon arkku tai uurna haudataan. Hautapaikka varataan hautausmaan toimistosta, Tarinmaan seurakuntatalolta. Hautapaikka-asioita hoitava seurakuntapuutarhuri Mona Tigerstedt on tavattavissa ma-to klo 7-15, pe klo 7-13. Tapaamisaika on hyvä sopia etukäteen puhelimitse. 

Arkku- tai uurnahauta hankitaan 25 vuodeksi. Haudan hallinta-aikaa jatketaan hakemuksesta ja aina hautaan uudelleen haudattaessa.

Janakkalalaisille, joilla on rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus, hautapaikka on maksuton 25 vuotta. Myöskään hautausmaksuja ei peritä. Etuun ei kuulu haudan hoito. 

Janakkalan seurakunnan hautausmaalla Tarinmaalla on arkkuhautapaikkojen lisäksi kolme uurna-aluetta. Niiden lisäksi uurna voidaan haudata vanhaan sukuhautaan.

Hautaukseen ja hautapaikkaan sekä haudan hoitoon liittyvät kustannukset seurakunnan osalta löytyvät täältä.