Uutislistaukseen

IMG_9003 pienempi_2_THUMB.jpg

Hautausmaan tiedote 2020

12.2.2020 13.01

Hautausmaan väki tiedottaa ja muistuttaa ajankohtaisista asioista.

Kukkapenkkien reunustaminen esim. luonnonkivillä on kielletty, koska kivet haittaavat nurmikon hoitotöitä ja saattavat rikkoa koneen tai teristä singotessaan vaurioittaa hautakiviä. Seurakunnalla on oikeus poistaa ilman lupaa asennetut reunukset. 

Haudan tulee olla kunnossa seurakunnan ottaessa sen hoitoonsa. Seurakunta ei aloita hoitoa, jos hautamuistomerkki on vinossa ja siitä aiheutuu vaaraa työntekijöille. Seurakunta pyrkii tiedottamaan hauta-
oikeuden haltijaa, mikäli puutteita esiintyy. Haudan kuntoon saattamisesta vastaa hautaoikeuden haltija tai haudan hoidon tilaaja.

Hautamuistomerkkien kunnossapito ei sisälly hoitomaksuihin vaan on aina haudan haltijan ja omais-ten vastuulla (suoristus, puhdistus ym. toimenpiteet). Kunnossapitoasioissa palvelevat kiviliikkeet. Seu-rakunta tekee kivien suoristamista silloin, kun se on työjärjestelyiden ja välineistön kannalta mahdollista.

Hautalyhtyjä saa säilyttää haudoilla 1.9.-31.5. välisenä aikana. Toukokuun loppuun mennessä pitää myös poistaa kaikki muutkin talvikoristeet, joita halutaan käyttää uudelleen syksyn tullen. Kesäkuussa seurakunta kerää haudoille jääneet  lyhdyt pois työturvallisuussyistä. On huomioitava myös, että hautakivien takana ei saa säilyttää mitään ja maljakot pitää säilyttää haudan kukkapenkissä. Seurakunta ei vastaa haudalle tuoduista lyhdyistä, koriste-esineistä tms.  ja seurakunnalla on oikeus poistaa haudan taakse tai muualle hauta-alueen ulkopuolelle jätetyt lyhdyt, koriste-esineet, työkalut tms.

Uurnalehdon yhteismuistomerkki on kaikkien uurnalehtoon haudattujen yhteinen. Muistomerkille voi tuoda leikkokukkia tai kynttilöitä (ei lyhtyjä, koriste-esineitä tai ruukkukukkia). Muistomerkin nimilaattoja ei saa peittää.

Kasteluvesi kytketään käyttöön roudan sulamisen jälkeen, yleensä äitienpäivään mennessä. Vettä on saatavilla ruumissuojan seinustalla olevasta vesipisteestä ympäri vuoden. Hautausmaan kastelu seurakunnan toimesta aloitetaan kesäkuun alkupuolella, kun sääolot sen sallivat. 

Autolla ajo hautausmaalla on kielletty. Jos ajaminen on välttämätöntä, siihen pitää kysyä etukäteen lupa seurakuntapuutarhurilta. 

Seurakunnan haudanhoidon voi tilata seurakuntatoimistosta tai hautausmaantoimistosta. Hoitosopimuksia kasvukaudelle 2020 tehdään 2.1.-18.6.2020.  

Huomioithan, että 

  • haudanhoidon asiakkaan osoitetiedot ovat ajantasalla! Tiedot eivät päivity automaattisesti. 
  • haudanhoidon asiakastiedot eivät ole yhtenevät haudanhaltijatietojen kanssa.

Lisätietoja hautausmaahan liittyvistä asioista antaa  seurakuntapuutarhuri Piia Suonpää, puh. 044 7656 996, piia.suonpaa@evl.fi.