Uutislistaukseen

Kuulutus hautaoikeuden hallinta-aikojen päättymisestä

26.9.2019 08.59

Haudan hallinta-aika on päättynyt seuraavilla haudoilla vuoden 2018 loppuun mennessä. Hautaoikeuden haltijalle tai muulle, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan, tarjotaan mahdollisuus lunastaa haudan hallinta-aikaa uudelleen voimassa olevan hinnaston mukaisesti maanantaihin 30.9.2020 mennessä (kirkkolaki 1274/2003 17 luku 2 § 2 mom.). Muutoin hautaoikeus päättyy ja hauta palautuu seurakunnalle ilman eri ilmoitusta. Seurakunta voi menetellä hautojen suhteen hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Samalla ilmoitetaan, että niiltä haudoilta, joiden hallinta-aikaa ei jatketa, on muistomerkit ja muut rakennelmat sekä irtonaiset esineet poistettava 30.9.2021 mennessä. Tämän jälkeen muistomerkit ja vastaavat poistetaan seurakunnan toimesta ja kustannuksella.

Omaisilla on oikeus lunastaa seurakunnan poistama muistomerkki takaisin maksamalla sen poistamisesta ja käsittelystä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset 31.12.2021 mennessä.

Haudoille, joiden yhteyshenkilöä ei ole tavoitettu on laitettu kuulutus, jossa kerrotaan hallinta-ajan päättymisestä sekä oikeudesta lunastaa hauta uudelleen.

Hallinta-ajan jatko on vähintään viisi vuotta ja enintään 25 vuotta. Maksu määräytyy kirkkovaltuuston vahvistaman hautapaikkahinnaston mukaan.

 

Lisätietoja asiasta antaa seurakuntapuutarhuri Piia Suonpää, puh. 044 7656 996, piia.suonpaa@evl.fi ja seurakuntatoimisto 03 656 950. 

 

Tämän kuulutuksen hautatunnuksineen näet täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä