Uutislistaukseen

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on päättynyt (päiv. 19.9.)

17.9.2018 18.37

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuustoon pyrkii 51 ehdokasta viideltä valitsijayhdistyksen listalta. Valitsijayhdistykset ovat Janakkalan Kokoomusväki, Kirkkodemarit, Kirkko keskellä kylää, Peruskristityt sekä Seurakuntaväki. Ehdokkaita on merkittävästi vähemmän kuin  edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten, jolloin ehdokkaita oli 71.  

Henkilöiden vaihtuvuus tulee vaalien myötä olemaan joka tapauksessa suuri, sillä nykyisistä 27 kirkkovaltuutetusta ehdolla on vain 12 ja nykyisistä kirkkoneuvoston jäsenistä kaksi. Vaalien nuorimmat ehdokkaat ovat molemmat 18-vuotiaita ja vanhin 79-vuotias. Ehdokkaiden keski-ikä on 53 vuotta. Ehdokkaiden sukupuolet jakautuvat varsin tasaisesti, sillä naisia on 26 ja miehiä 25.

 

Viralliset ehdokaslistojen yhdistelmät äänestysnumeroineen julkistetaan lokakuussa ja vaalit käydään marraskuussa. Janakkalassa järjestetään ennakkoäänestys ti 6.11. - la 10.11 klo 9-18 Turengin seurakuntakeskuksen seurakuntatoimistossa, ti 6.11. klo 9-12 ja to 8.11. klo 17-19 Tervakosken seurakuntakeskuksessa, ke 7.11. klo 9-11 Turengin yhteiskoulussa ja ke 7.11. klo 12.15-14.15 Tervakosken yhteiskoulussa. Äänestäjien on hyvä huomioida, että näiden lisäksi ennakkoon voi äänestää minkä tahansa seurakunnan järjestämässä ennakkoäänestyksessä esimerkiksi ostoskeskuksessa tai oman työpaikan läheisyydessä.

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää myös kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

 

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11. klo 11-20 ja tuolloin äänestetään Tarinmaan seurakuntatalolla.

 

Ehdokkaat ovat:

Janakkalan Kokoomusväki (11)

Hiidenkari Tiina
Kupiainen Tero
Laalo Jarmo
Lahti Timo
Lankinen Suvi
Marttinen Kari
Mustalahti Satu
Prauda Satu-Tuutu
Puolakka Sanna
Päivärinta Terhi
Saarinen Kari

Kirkkodemarit (10)

Eronen Jani
Hakala Pentti
Huotari Annukka
Heikkinen Anne
Kiukkonen Sirpa
Laamanen Ritva
Lehtovaara Tapani
Leppänen Leena
Särkimäki Lasse
Tamminen Kalevi

Kirkko keskellä kylää (12)

Eerola Pirkko
Jauhiainen Juha
Järvenpää Jouni
Kaukonen Raimo
Kivistö Jukka
Linnanmäki Laura
Mäkelä Satu
Stenberg-Salonen Heli
Tapaninen Marianne
Taponen Auvo
Tossavainen Seppo
Uotila Ari

Peruskristityt (4)

Hettula Marko
Huhtala Satu
Rytilahti Matti
Saarenpää Jorma

Seurakuntaväki (14)

Aitto-oja Piia
Eriksson Niko
Heikka Eetu
Kinnunen Elina
Lamberg Juha
Liljeqvist Pirkko
Luukkanen Kati
Mylly Joona
Pihkala Isto
Puistola Helena
Puusaari Seija
Pöhö Mirja
Rantanen Lilja
Salonen Johanna

 

Yhteystiedot kotiäänestystä varten:
Janakkalan seurakunta,
seurakuntatoimisto
Juttilantie 2, 14200 Turenki
puh. 03 656 950
janakkalan.seurakunta@evl.fi
avoinna ma-pe klo 9-15, 
lisäksi pe 2.11. klo 9-16