Kuulutus muistomerkin poistosta ja haudan hallintaoikeuden päättymisestä

23.5.2018 13.40

Hautausmaan muutamien hautojen hallintaoikeus on päättynyt. Näillä haudoilla on ollut ilmoitus haudan hallinta-oikeuden päättymisestä syksyn 2016 – syksyn 2017 välisenä aikana. Nämä haudat ovat jo siirtyneet seurakunnalle. 

Haudoilla on keltaiset ilmoitukset muistomerkin poistosta. Omaisilla on vielä mahdollisuus viedä pois haudalta muistomerkki (kivi/risti).  

Jos muistomerkkiä ei ole poistettu 16.9.2018 mennessä, muistomerkki siirtyy hautaustoimilain (457/2003) 14§:n 3 momentin nojalla hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.

Lisätietoja ja neuvoja hautausmaan toimistosta puh. 044 765 6996 tai seurakuntatoimistosta puh. 03 656 950.

« Uutislistaukseen