Uutislistaukseen

Seurakunnan veroprosentti säilyy ensi vuonna ennallaan

Pyhän Laurin kirkko

Kirkkovaltuusto päätti kaksi vuotta sitten nostaa kirkollisveroprosenttia vuodelle 2022. Tuolloin veroprosentiksi päätettiin 1,65 %. Perusteena olivat veropohjan pienentyminen ja Rantalahden peruskorjauksesta aiheutuvien lisäkulujen rahoittaminen.

Seurakunnan verotulot kasvoivat vuonna 2022 veroprosentin korotuksen myötä ja myös Suomen talous toipui nopeasti koronasta. Seurakuntalaisten saamat palkankorotukset ja keväällä maksetut kertaerät näkyvät yleisesti ottaen positiivisesti myös seurakuntien verotuloissa.

Seurakunnalla on kuitenkin merkittävästi kiinteistöjä, joihin kohdistuu korjaustarpeita. Kiireellisiä korjauksia on kuntoraportin mukaan tehtävä noin 250.000 euron arvoisesti, viiden vuoden sisällä korjaustarve on 2,2 miljoonaa euroa. Sen lisäksi energian hinta on kasvussa.

– Kaikki tämä huomioiden on perusteltua pitää veroprosentti nykyisessä 1,65 prosentissa. Lähitulevaisuudessa on lisäksi varauduttavaa myös diakonisen avun tarpeen kasvuun, talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila pohtii.

28.10.2023 12.07