Uutislistaukseen

Seurakuntavaalien ehdokkaat ja tietoa äänestyksestä

15.9.2022 19.14

Janakkalan seurakuntavaaleissa on yhteensä 39 ehdokasta neljältä valitsijayhdistykseltä. 

Valitsijayhdistykset ja ehdokkaat ovat:

Janakkalan seurakuntademarit (7)
Anttila Jouni
Anttila Miikka
Hakala Pentti
Heikkinen Anne
Kiukkonen Sirpa
Koskela Satu
Laitinen Outi

Janakkalan seurakuntaväki (7)
Aitto-oja Piia
Krokfors Ulf
Pöhö Mirja
Rantanen Lilja
Salonen Johanna
Ståhl Miika
Viita-aho Jouko

Kirkko keskellä kylää (12)
Eerola Pirkko
Elo Veijo
Heikfolk Taru
Jauhiainen Juha
Kivistö Jukka
Korkala Matti
Mäkelä Satu
Stenberg-Salonen Heli
Tapaninen Marianne
Taponen Auvo
Vehmas Ari
Vehmas Heli

Kokoomusväki (13)
Ahola Sanna
Jaakonsaari Katriina
Kilpeläinen Pirjo
Kuusinen Juha
Laalo Jarmo
Marttinen Kari
Mustalahti Satu
Niemelä Arttu
Nummela Mika
Nurminen Petri
Saarinen Kari
Torkkel Marjo
Vanhatalo Ari

Vuonna 2018 ehdokkaita oli 51.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään

Turengin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Juttilantie 2, 14200 Turenki kello 9.00-20.00 ja 9.11.–12.11.2022 joka päivä kello 9.00–18.00 

Tervakosken seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 1, 12400 Tervakoski 8.11.2022 kello 9.00–20.00 ja 9.11.-12.11.2022 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä

Turengin yhteiskoulussa/lukiossa, Lukiotie 1, 14200 Turenki, keskiviikkona 9.11.2022 kello 9.00-11.00 ja

Tervakosken yhteiskoulussa/lukiossa, Heimolantie 2, 12400 Tervakoski, 9.11.2022 kello 12.15-14.15.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen).

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Pyyntö kotiäänestyksestä pitää toimittaa seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Varsinaisena vaalipäivänä 20.11. klo 11-20 äänestyspaikka on Tarinmaan seurakuntatalo.