Mwanza, Tansania

Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen aloittivat syyskuussa Mwanzassa Tansaniassa Suomen Lähetysseuran lähettämänä. 

KEITÄ OLEMME?

Hämeenlinnassa asuvalle Hannalle ja Kimmolle musiikki on paitsi intohimo,myös ammatti. Molemmat ovat valmistuneet Sibelius-Akatemiasta musiikin maistereiksi, ja työskennelleet musiikin opettamisen ja soittamisen parissa. Kimmo on toiminut myös rehtorina ja apulaisrehtorina, sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan yhtymän kirkkovaltuutettuna, seurakuntaneuvostossa sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnassa.
Musiikin lisäksi Hannaa vetää puoleensa musiikkiteatteri, kuvataide ja käsityöt. Kimmoa puolestaan kiinnostaa ihmiset, luonto, kirjat, eläimet ja vieraat soittimet. Kumpikin taittaa matkansa pyörän selässä. Pariskunnalla on viisi aikuista lasta.

TULEVA TYÖALUE: Mwanza, Tansania

Viime vuosien kehityksestä huolimatta Tansania on edelleen YK:n inhimillisen kehityksen mittareilla köyhä maa. Suurin ongelma on nopea väestönkasvu, jonka myötä myös äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti.

Mwanza on läntisen Tansanian elinkeinoelämän keskus ja kehittyvä kaupunki Viktorianjärven itärannalla. Kaupungissa sijaitsevassa Nyakaton Raamattuopistossa toteutettava musiikkikasvatus rohkaisee ja tukee kirkon musiikkityötä ja auttaa ylläpitämään tansanialaisten omaa kulttuurista musiikkia.

AJANKOHTA: 9/2019–1/2022

MITÄ TEEMME JA MIKSI?

Hanna tulee työskentelemään Nyakaton Raamattuopiston musiikinopettajana ja Kimmo kirkollisen työn ja musiikkityön koordinaattorina. Tämä ei ole pariskunnan ensimmäinen kerta Tansaniassa, sillä he toimivat 2017–18 Lähetysseuran vapaaehtoisina Arushassa Makumiran yliopiston musiikinopettajina. Tuolloin he oppivat paljon Tansanian kulttuurista, eri etnisten ryhmien elävästä perinteestä sekä luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämästä ja -musiikista. Samalla he kokivat, että Tansanian Luterilaisessa kirkossa musiikkityölle on kysyntää jatkossakin. Hanna ja Kimmo ovatkin iloisia, että heille on tarjoutunut mahdollisuus päästä tekemään merkityksellistä työtä.

Kimmo odottaa saavansa nähdä ja mahdollistaa merkityksellisiä projekteja, jolla on konkreettiset tavoitteet. Lisäksi häntä innostaa tuleva musiikkityö paikallisten muusikoiden kanssa. Hanna arvostaa musiikkikasvatuksen ja pedagogiikan merkitystä koulutuksessa ja seurakuntatyössä, ja uskoo tulevan työn tuovan paljon duurissa soivaa musiikkia ja iloa. Hän toivoo olevansa toivon ylläpitäjä ja välittämisen välittäjä suomalaisten ja tansanialaisten välillä.

Katso myös videotervehdys alla!

YouTube-video