Janakkalan seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntalaisten valitsema 27-jäseninen kirkkovaltuusto ja kirkkovaltuuston valitsema 9-jäseninen kirkkoneuvosto.  Työalojen toiminnan tukena ovat vastuuryhmät.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa Pöytäkirjat ja esityslistat -sivulla, jossa julkaisemme myös ennen kokousta kirkkovaltuuston esityslistan.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia eli niitä saa tulla kuka tahansa seuraamaan.

Seurakuntamme kuuluu Tampereen hiippakuntaan, jota johtaa piispa Matti Repo.

Kokoukset vuonna 2019

Kirkkovaltuusto

tiistaisin klo 18.30

15.1. uuden valtuuston ensimmäinen kokous
14.5. tilinpäätös

Kirkkoneuvosto

tiistaisin klo 17.30

22.1.
12.2.
19.3.
16.4.
14.5.
11.6.