Bolivian kaivosalueiden lasten tuki

Suomen Lähetysseuran kumppanina Boliviassa kaivosalueiden lasten tukihankkeessa toimii kaivostyöläisten yhdistys
CEPROMIN (Centro ke Promocion Minera) 

Boliviassa  on edelleen arvioiden mukaan lähes miljoona lapsityöläistä. Suurin osa heistä elää kaivosalueilla, joissa köyhyys kulminoituu sairauksiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Lapsikuolleisuus on Potosin kaivosmaakunnassa maan korkein: yli sata lasta tuhannesta kuolee ennen viidettä ikävuottaan.

Hankkeella tuetaan kaivosalueiden työtätekevien ja haavoittuvien lasten ja nuorten ammatillista koulutusta ja vahvistetaan heidän itsetuntoaan sekä valmiuksiaan puolustaa ja edistää oikeuksiaan.

Lapset ja nuoret työskentelevät tällä hetkellä mm. kengänkiillottajina, katukaupustelijoina, aputyövoimana kaivoksissa ja erilaisissa työpajoissa. Heidän koulunkäyntimahdollisuuksiaan parannetaan ja opettajien tietoisuutta lasten erityisongelmista lisätään.

Lapsille ja nuorille järjestetään ammatillista koulutusta vaihtoehtoisten toimeentulomahdollisuuksien avaamiseksi.

Työtätekevien lasten oman järjestön MOLDNAT´Sin toimintaa vahvistetaan johtajuuskoulutuksella ja toimintakeskus Casa NAT´Sia kehitetään ja sen taloudellista pohjaa vahvistetaan. Lapsille ja nuorille tarjotaan myös vapaa-ajan toimintaa.

Hankealueita ovat Potosin kaivosmaakunnassa sijaitsevat Llallagua, Uncia ja Siglo XX. Hankkeen hyödynsaajia ovat noin 2200 lasta, joista vajaa puolet tyttöjä, sekä heidän perheensä.