Janakkalan seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntalaisten valitsema 27-jäseninen kirkkovaltuusto ja kirkkovaltuuston valitsema 9-jäseninen kirkkoneuvosto.  Työalojen toiminnan tukena ovat vastuuryhmät.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa Pöytäkirjat ja esityslistat -sivulla, jossa julkaisemme myös ennen kokousta kirkkovaltuuston esityslistan.

Seurakuntamme kuuluu Tampereen hiippakuntaan, jota johtaa piispa Matti Repo.

Kokoukset vuonna 2018

Kirkkovaltuusto

tiistaisin klo 18.30

17.4. 
 

Kirkkoneuvosto

tiistaisin klo 17.30

13.2.
27.3.
17.4. (ennen valtuustoa)
15.5.
5.6.

23.1. kokousta ei pidetä